fbpx
Home » БРАНДИРАНЕ НА ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

БРАНДИРАНЕ НА ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

Необходимостта да се промени визуалната концепция на едно превозно средство се свързва основно с три фактора: Естетика; Прикриване на дефект; Брандиране

Ще ги представим в синтезиран вид, чрез присъщите им три отделни направления на дейности, а именно:

1. Персонализация

Процес, целящ цялостна или частична промяна с цвят или графика на превозно средство, свързан с персонални естетически предпочитания на клиента, при който се постига обща визуална промяна на превозното средство. Казано накратко: промяна на общите естетически характеристики на автомобила.

Обичайни опорни точки при такъв тип проектиране са:

 • общият силует
 • аеродинамиката на автомобила
 • съчетанието на цвят и форма /промяна- частична или цялостна на цвета на превозното средство
 • търсене на обща графична концепция и пластичен ефект /постига се като се подчертаят или „тушират“ в цвят аеро-динамичните форми на автомобила/

2. Прикриване на дефект по боята

В практиката често се налага вместо пребоядисване на отделен сектор от автомобила, да бъде прикрит с декоративен елемент изрязан от PVC- фолио или печат и монтиран, така че да прикрие нарушената цялост на боята. В нтерес на общото визуално възприятие е препоръчително, дори когато е увреден един сектор от едната страна,  то да бъде поставена еднотипна декорация и на другия борд, за да се постигне т.нар. „проектиран“ или още симетричен ефект.

3. Брандиране

Процес, целящ цялостна или частична промяна с цвят или графика на превозно средство, свързана с необходимостта от визуална рекламна комуникация.

Съществената разлика между горе споменатите процеси:
 1. Рекламното брандиране не преследва като самоцел естетическата страна на въпроса, а залага основно на синтез от рекламни послания, при презентиране на отделните брандове.
 2. Същественият елемент при проектантския процес е изместен в дискурса на
 3. Синтезирана, запомняща се и същевременно ефектна комуникация на бранда с конкретен сегмент от клиентска група. Посланието трябва да бъде видимо, същевременно специфично и лесно разпознаваемо, както и да предостави подходящо пространство за адекватно представяне на марката /логото/ на компанията.

Съществени грешки в процеса на проектантската дейност са свързани с подвеждащото желание за преестетизиране на цветната графика вместо да се обърне внимание на синтез на общото послание /разбирано като композиция на графика, текст и запазена марка/.

Нашият съвет

да се взема винаги под внимание основният факт, че превозните средства, сведени до подвижна реклама с процеса на брандиране са въведени в наситена цветова среда / т.нар. градски условия за визуално възприятие / и е желателно да са лесно „ четивни“ за погледа, като същевременно бъдат възприемани и цялостно „на един дъх“. Известен факт за подвижната рекламна графика е нейния основен минус, а именно възприеманото от зрението превозно средство, като подвижно цветно петно, в наситена на цветни стойности динамика на околната среда.

Казано с две думи:

шансът да бъде забелязан, разпознат и възприет подвижният обект на рекламната графика е в зключително къс диапазон от време. Това е и времето, в което имате възможността да представите по такъв начин същественото за вашия бизнес – синтезирано, ясно и запомнящо се, при което да предизвикате желание в непредубедения случаен зрител, да ви проследи с поглед. „Потърси“ ли ви непредубеденото око на минувача, проследи ли ви с поглед, сте спечелил още един бъдещ клиент.

Неефективни рекламни комуникации са:

малки и множество текстове, оставащи непрочетени от потенциалните клиенти по време на движение на превозното средство в градската среда, множеството лога на фирми за стоките, на които компанията се явява дестрибутор, графика залагаща на естетическото си присъствие, но необвързана с концептуалния синтез на смисъла и съдържанието на автомобилната реклама:

ЯСНОТА, ЦЯЛОСТНОСТ И РАЗПОЗНАВАЕМОСТ.

Използвани материали

За брандиране на участъци с леки кривини (2D) върху автомобилите, ви е нужно полимерно PVC фолио с добра пластичност и голяма здравина. Препоръката на специалистите е, то да бъде ламинирано. При използване на каст PVC фолио, предназначено за 3D кривини, ламиниране не е необходимо, а срокът на употреба със запазване на добра визия достига до десет години.

Препоръчителни са материали на ЗМ серии 30, 50 и 70, фолио каст за печат с лепилна повърхност, известна като „контролен допир“, както и на ORAFOL / ORACAL серии 751/и каст серии за печат на същия производител.

Практически съвети:

1. Подготовка на автомобила за брандиране
 • щателно измиване на превозното средство
 • повърхностите, определени за облепване трябва да бъдат задължително обезмаслени, използват се разтворители на спиртна основа и в никакъв случай ацетонни разредители
 • превозното средство трябва да бъде въведено в незапрашена и чиста среда за облепяне
 • при полагане на фолиото трябва да се вземе под внимание препоръчителната температура за монтаж по предписание на производителите
 • всички материали /каст серии/ не трябва да бъдат обтягани по неравни повърности повече от 30%, в противен случай може да се стигне до изтъняване на материала по неравностите на автомобилните повърхности /имаме впредвид критичните преходи от една към друга равнина /
2. Монтаж на материала
 • Внимание: температурата на загряване на материалите от каст серии, предназначени за печат по време на монтаж да не надвишава 900 по Целзий
 • единствено върху добре почистена, обезмаслена и незапрашена повърхност
 • препоръчително за качествения резултат е монтажът на фолиото върху автомобила да се извършва в закрито помещение
 • използването на изправни инструменти, предназначени за професионална работа е задължително
 • да се избягва монтаж на фолио върху автомобилни повърхности при температура на околната среда под +140 по Целзий
 • желателно е всички, тънки елементи да бъдат покривани в краищата им за защита против разлепване с EDGE SEALER – 3М
 • защтитният лак EDGE SEALER – 3М е препоръчително да се използва и в местата, където е необходимо, да бъде прерязано фолиото директно върху повърхността на автомобила с цел да се предпази получения макар и минимален срез върху боята /защита срещу корозия/
3. Поддръжка

Фолиата на ORAFOL за облепяне на превозни средства достигат оптимална здравина на залепване след 3 дни. Преди изтичането на този период автомобила не трябва да се мие на автомивка.

Използването на водо и пароструйки, агресивни химикали, четки и абразиви може да доведе до повреда и разлепване на фолиото.

Препоръчително е почистването да става ръчно с препарати предлагани от производителя на фолиото или на автомивки, които предлагат технология на измиване с текстилни валци, без нанасяне на горещ восък.

Насоки към клиенти със собствени проекти за брандиране на превозно средство

Предоставянето на вашите проекти е необходимо да бъде извършвано в следните файлови формати: TIFF, PDF, EPS, AI, CDR

Препоръчителен формат: TIFF и CDR

 1. TIFF –С оглед наличието на растерни изображения за постигане на минимален обем и максимално качество е добре: файлът да бъдат записан с LZW компресия (за TIFF) и да не съдържа пътища, маски и слоеве; Документът да е CMYK.
 2. EPS; AI; CDR –Подходящ за векторни изображения, текстовете да са конвертирани в криви; Документът да е в CMYK и с прикачен профил;

Забележка: във файловете не трябва да има обекти в Overprint, изключая елементи, оцветени с 100% черен цвят.

За печат с изходяща резолюция 720 dpi (добро качество):

1:1 от 100 dpi.или 1:10 от 300 dpi

За печат с изходяща резолюция 1440 dpi  (перфектно качество):

1:1 от 300 dpi.или 1:10 от 500 dpi.

брандиране на автомобили

Други услуги, които предлагаме: Водно рязане, Прахово боядисване, Печатница