fbpx
Home » ЦЕНООБРАЗУВАНЕ ПРИ ВОДНО РЯЗАНЕ

ЦЕНООБРАЗУВАНЕ ПРИ ВОДНО РЯЗАНЕ

Метод на ценообразуване

Най-правилният метод на ценообразуване при водно рязане е да се използва софтуера на машината за симулация на рязането, където се изчислява дължината на среза и според вида на материала: твърдост, дебелина и скорост на рязане (наричана режим 20% – 100%, от което зависи качеството на среза). Изчислява се времето на работа на машината, при което има конкретни оперативни разходи:  вода, абразив, дюзи, смесителни тръби, уплътнения на помпата, добавки за пречистване на водата, електроенергия, добавя се цената за труд, амортизация, печалба и по този начин се определя продажната цена.

В ценообразуването не се включва цена на материал, доставка, товаро-разтоварни дейности и др.

Как влияят различните фактори на цената

Твърдостта е свойството на материала да се съпротивлява на пластичната деформация когато в него прониква друго тяло.

Налягането на помпата е 4100 бара, което ускорява водата до свръхзвукова скорост и увличайки абразив може да отреже материали с най-високата твърдост, съществуваща в природата. Колкото материалът е по-твърд и по-дебел, толкова времето на рязане е по-дълго.

Разполагаме с богата библиотека от материали с коефициент на различна твърдост, която помага за бързо изчисляване на времето, необходимо за рязане на конкретен детайл.

При непознати материали, липсващи  в библиотеката, се прави тест за рязане и по формула се определя коефициента на твърдост, който трябва да се зададе на машината.

Колкото е по-твърд материала, толкова е по-дълго времето за рязане.

Дебелина на материала

Водното рязане има способността да изрязва много широка гама от материали, с варираща дебелина от 0,1 мм до 300 мм. Ефективността за прецизно рязане при метали започва там откъдето свършват възможностите на лазерното рязане. При мрамор, гранит, технически камък, стъкло, композитни материали и текстолит няма друго решение за прецизно рязане, така че е ефективно при всякакви дебелини. Задавайки дебелина на материала се определя времето за рязане.

Колкото е по-голяма дебелината на материала, толкова е по-дълго времето за рязане.

Режим на рязане – качество на среза

Това е единственият фактор, на който можем да влияем за определяне на цена при метода на водно-абразивно рязане.

Например ако трябва да се изреже детайл, който ще има допълнителна механична обработка, можем да режем на по-висока скорост -100% и в този случай ще спестим време и пари.

Софтуерно на машината можем да укажем кои контури да се изрежат прецизно по-бавно и кои могат да се режат на висока скорост. Това би довело до оптимизиране на разходите, особено при труднодостъпни места и трудни за механична обработка материали.

На снимката е показан ефекта, който се получава при рязане със скорост 20%, 40%, 60%, 80% и 100%  с материал алуминий 25 мм.

Колкото е по-прецизен среза на материала, толкова е по-дълго времето за рязане.

ценообразуване при водно рязане зависещо от качеството

Сложност на детайла

Логично е, да се направи извода, че колкото детайла е с по-сложна форма, наклон на рязане и наличието на много отвори, толкова се увеличава времето за рязане. Всяко прецизно пробиване се извършва сравнително бавно, тъй като водата и абразива, които пробиват материала срещат отразената от материала вода и абразив, при пробиване в една точка. Ако в детайла има участък, при който може да се навлезе в движение, ще спестим време за пробиването.

Най-малкият диаметър на отвор, който може да се пробие, е 1,5 мм.

Необходимо присъщи разходи при ценообразуване при водно рязане

 • Резервни части – Консумативи
 • Труд – оператор
 • Връщане на инвестиция
 • Разходи помещение
 • Електроенергия
 • Вода
 • Абразив
 • Пречистване на вода
 • Допълнителни услуги
 • Изработване на чертежи на детайл
 • Доставка на материали и детайли
 • Товаро-разтоварна дейност на едрогабаритни детайли
 • Опаковане и палетизиране
 • Допълнителна механична обработка на метални изделия
 • /огъване, заваряване, прахово боядисване и др./

За още интересна информация относно водното рязане посетете: www.waterjet.bg

Разгледайте и другите ни дейности: прахово боядисване, металообработка и изработка на външни реклами