fbpx
Home » Предварителна обработка на метали

Предварителна обработка на метали

Предварителната обработка е от първостепенно значение при нанасяне на декоративни и защитни покрития върху метали. Само при правилно подбрани и контролирани процеси могат да бъдат постигнати едновременно максимална дълготрайност на покритието с минимални дефекти по повърхността на изделията.
Следвайки актуалните тенденции в бранша, “Джусита – ДЕС” ООД изработи и пусна в експлоатация съвременен агрегат за струйна предварителна обработка:

агрегат за струйна предварителна обработка
Агрегат за струйна предварителна обработка на метали

При предварителната обработка на метали в “Джусита – ДЕС” ООД се използват препарати от гръцкия производител Surf Chem – Skylodimos Bros, както следва:

FerroClean D

за почистване на алуминий и стомана. Измива и отстранява всякакви органични и неорганични замърсявания от обработваната повърхност. Това включва масла и смазочни материали, отпечатъци от пръсти, окиси и др. преди последвща обработка;

Surf Pass C712 и M Coat

за пасивация на почистените детайли. И двата препарата са с основа молибден, без съдържание на Cr(VI) (Хром 6-та валентност) и са разработени с грижа за околната среда. Формулирани са за пасивиране на алуминий и стомана и създават антикорозионен слой, който подобрява адхезията (залепването) на боята върху обработените детайли;

Не по-малко важен от наличието на предварителна обработка е контролът на процесите при нея. Контролът на препаратите за предварителна обработка, както и процесите при боядисване и полимеризиране на боята при “Джусита – ДЕС” ООД се извършва в лабораторията на “Алкоре” ООД. Те са представител за България на Surf Chem – Skylodimos Bros. и е изцяло съобразен с моментната натовареност на производството.

Концентрацията и ефективността на препаратите за почистване и пасивация, както и времето за предварителна обработка за всеки специфичен вид детайл се контролира с помощта на предписаните от производителя лабораторни тестове и анализи.

Процесите при боядисване и полимеризация се котролират с помощта на термографски анализ на пещта за полмеризация. Този контрол става и с помощта на тестови пластини, преминали пълен цикъл на предварителна обработка, боядисване и полимеризация. След провежданите тестове, видът на пластините е както следва:

Крос-кът тест (Cross-cut test, според DIN EN ISO 2409)
Крос-кът тест (Cross-cut test, според DIN EN ISO 2409)
Тест на удар (Impact test, според DIN EN ISO 6272)
Тест на удар (Impact test, според DIN EN ISO 6272)
Тест на огъване (Mandrel bending test, според DIN EN ISO 1519)
Тест на огъване (Mandrel bending test, според DIN EN ISO 1519)

При всички тестове на готова продукция и тестови пластини, преминали през производството на “Джусита – ДЕС” ООД е установена отлична адхезия на праховото покритие. Това е благодарение на стриктното спазване на предписанията на производетеля на препаратите за предварителна обработка, както и на технологичните процеси, зададени от производителите на суровините, които се използват в праховото боядисване.